Kalendár článkov

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategórie

História vzniku KRAD

Oficiálny vznik Klubu rodičov autistických detí (ďalej len KRAD), sa datuje 25.10.2002. s počtom členov 13 (cháp ako počet detí) ako nástupnícka organizácia po nefunkčnej SPOSA-N. V súčastnosti má KRAD už 45 členov (detí+rodičov). Jeho vzniku však predchádzali rozličné udalosti, ktoré si vyžiadali tento vznik. Niektorí členovia súčasného predsedníctva sa zasadili o to, aby v meste Nitra bola založená Špeciálna materská škola pre deti postihnuté autizmom, petičnou akciou adresovanou Krajskému odboru školstva v Nitre. Krajský úrad túto ŠMŠ zriadil ihneď k najbližšiemu školskému roku 2001, a prešla pod správu Špeciálnej školy na Mudroňovej ulici, kde je aj jej riaditeľstvo. Problémom však zostalo zariadenie škôlky a jej vybavenie učebnými pomôckami. Na to rodičia reagovali žiadosťou o oddialenie začiatku šk. roku o takmer 1 mesiac a sami sa aktívne zasadili pri oslovovaní sponzorov, aby sa tento problém vyriešil a takisto i fyzicky pri maľovaní a zriaďovaní tohto zariadenia . Podarilo sa to a Nitra sa môže pochváliť serióznym špeciálne vybaveným zariadením pre deti postihnuté autizmom, teraz už transformované ako ŠMŠ a ŠZŠ.

Prvým úspešným projektom ešte vtedy Neformálnej občianskej skupiny (učiteľky + rodičia) bol projekt finančne zastrešovaný Nitrianskou komunitnou nadáciou (sumou 15000Sk,-), sponzormi a rodičmi autistických detí, na kúpu guličkového bazéna v hodnote  34000Sk,-, ktorý dodnes slúži na odbúranie stresu.

Na tento úspešný projekt nadväzovali v krátkom slede za sebou ďalšie dva úspešne realizované projekty, zastrešené opäť Nitrianskou komunitnou nadáciou, cielené na kúpu špeciálnych pomôcok pre deti s autizmom (projekty vypracovala Mgr.Balážová – učiteľka ŠMŠ). Z tejto spolupráce učiteľov a rodičov vzišla myšlienka založiť vlastnú organizačnú jednotku s právnou subjektivitou a pritiahnuť k sebe aj rodičov so susediaceho pavilónu, kde už dva roky predtým fungovala ŠZŠ pre deti postihnuté autizmom. Za svoje sídlo sme si zvolili Staromlynskú ulicu č.2, ktoré bola zároveň aj sídlom ŠZŠ a ŠMŠ pre deti s autizmom. Stali sme sa organizačnou zložkou Slovenskej rady rodičovských združení v Poprade, ktorá náš klub zastrešuje aj svojimi stanovami.

Predsedníctvo bolo volené na ustanovujúcej schôdzi dňa 25.10.2002. Jeho predsedom sa stal zakladateľ KRAD-u p. Mikulášik Róbert, 1.podpredsedom a zároveň hospodárom p. Vöröšová Mária,  2.podpredsedom a zapisovateľom p. Šaulíková Renáta. Predsedníctvo bolo zároveň ustanovené ako štatutárny orgán pri zastupovaní Klubu vo veciach verejných.

Klub si za svoju prioritu zvolil pomoc osobám postihnutým autizmom a informovať laickú verejnosť o problematike autizmu. Na základe toho bol vypracovaný projekt „Kto je autista“, vypracovaný Mgr. Balážovou a finančne zastrešený Nitrianskou komunitnou nadáciou, sponzormi a rodičmi, s cieľom zorganizovania „Dňa autizmu v Nitre“ . Konal sa v júni 2004. Bol to prvý krát organizovaný deň autizmu v Nitre za výdatnej mediálnej podpory , ktorej sa zúčastnili : N-rádio, Spravodaj, TV Zobor, TASR, STV a TA3. Pri tejto príležitosti naše logo „Letiaca lienka“ pokrstila populárna herečka DAB Nitra p. Eva Večerová, a svojou účasťou tak prispela k väčšiemu záujmu občanov o problematiku autizmu. Spoluobčania sa tu porozprávali s rodičmi autistických detí o ich problémoch. K vylepšeniu nálady prispel kultúrny program, ktorý nám pripravili deti zo záujmových krúžkov Domino prebiehajúcich striedavo s reprodukovaným programom po celý tento deň. Občanom boli rozdávané letáčiky opisujúce postihnutie autizmom, ako i drobné suveníry s logom letiacej lienky, na ktorých výrobe sa podieľali samotní rodičia a ich autistické deti v spolupráci so svojimi učiteľmi.

Jún 2004 – náš klub zorganizoval rozlúčkové posedenie na záver školského roku na ranči „Pod orechom“ v Štefanovičovej. Akcia bola hradená z verejnej zbierky.Pre autistov, ale aj ich zdravých súrodencov bol prichystaný nádherný kultúrny program spojený s opekaním špekáčikov a gulášom pri ohníku a živou country gitarovou hudbou. Vrcholom dňa bolo jazdenie na koňoch, ktoré bolo venované predovšetkým autistom ako test úspešnosti a zvládnutia pre plánovanú budúcu hyppoterapiu. S nadšením sa však  previezli aj „zdravé“ deti ba i dospelí. Krajší záver školského roka sa asi v našich podmienkach pripraviť nedal, aspoň tak to zhodnotili rodičia a zúčastnení pedagógovia.

V roku 2004 sme zorganizovali aj verejnú zbierku , ktorej výťažok bol použitý na rekondičný pobyt autistických detí v Jedľových Kostoľanoch v mesiaci november. Zúčastnili sa ho celé rodiny našich členov (hradený bol pobyt autista + sprievodca) a dobrovoľníci prevažne z radu pedagogického zboru ŠZŠ, čím si aj oni odskúšali prácu s autistami v netradičnom prostredí. Zároveň výrazne prispeli k pohode rodičov, tak často vystavovaných stresovým situáciám pri živote s autistom. Rodičia sa tu navzájom lepšie spoznali a zblížili a deti dobre vyšantili na prvom tohoročnom snehu.

V ďalšom období si klub stanovil cieľ, vybudovať tzv. Tvorivé dielne, kde matky autistických detí v dopoludňajších hodinách budú vyrábať rôzne ľudovo-remeselnícke predmety, ktoré potom budú predávať pri rozličných príležitostiach ako sú napr. Vianočné trhy. Cieľom tvorivých dielní je získať finančné zdroje pre klubovú aktivitu . Tvorivé dielne zatiaľ fungujú v unimobunke zriadenej na pozemku ŠZŠ na Kollárovej ulici, kde je aj naše sídlo klubu.

Snom našej organizácie je vybudovanie chránených dielní pre ľudí s autizmom tak, aby autisti nemuseli v dospelosti skončiť v ústavnej starostlivosti. Nechceme sa vzdať svojich milovaných detí! Uvedomujeme si, že je to náročný cieľ, ale aj za pomoci verejnosti možný.