Kalendár článkov

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kategórie

Autisti medzi nami - reportáž TV Nitrička a TV CENTRAL

Autizmus je postihnutie, ktoré človeka sprevádza celý život a nedá sa liečiť. Pokladá sa za veľmi dôležité včasne ho diagnostikovať, pretože len vtedy je možná dôsledná, intenzívna intervencia, ktorá môže zabezpečiť aj takémuto človek dôstojný život.

Link na reportáž TV Nitrička : Autisti medzi nami

Link na reportáž TV Centrál : Lienka pomáha autistom

AUTI 8 - Celoslovenská platforma autistických organizácií

Vznikla celoslovenská platforma autistických organizácií AUTI 8. Hlas autistov a ich rodín musí štát počuť výraznejšie, hlása.
V bratislavskej Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov sa dnes namiesto o knihách či o umení hovorilo o autizme. Zakladajúci členovia celoslovenskej platformy autistických organizácií Auti 8 v priestoroch knižnice predstavili hlavné dôvody jej založenia a ciele, ktoré by chceli dosiahnuť. Tým najdôležitejším cieľom platformy AUTI 8 je otvoriť diskusiu a zlepšiť kvalitu života ľudí s autizmom a ich rodín na Slovensku.

„Na individuálnej, ale aj inštitucionálnej báze pracujeme s deťmi a dospelými s autizmom a rovnako aj s ich rodinami, v snahe zvyšovať kvalitu a dôstojnosť ich životov. Ale jednotlivo nie sme takí silní ako spolu. Aj preto prichádzame s myšlienkou založenia celoslovenskej platformy na pomoc osobám s autizmom a ich rodinám, v ktorej máme ambíciu združiť odborníkov aj odborné inštitúcie, organizácie, občianske združenia a centrá, ktoré sa tejto problematike venujú,“ prezradil Filip Vagač, líder platformy Auti 8.

Reportáž na TA3 :

https://www.ta3.com/clanok/204753/skolu-i-pracu-hladaju-tazko-na-pomoc-autistom-vznikla-nova-platforma

„Nemáme presné informácie, koľko ľudí s autizmom na Slovensku žije. Ak vychádzame z celosvetovej prevalencie, čo je 1-1,6 percent populácie, vychádza nám, že na Slovensku aktuálnežije minimálne 54 000 ľudí s autizmom. A toto percento sa bohužiaľ zvyšuje. Na Slovensku výrazne absentuje systémová pomoc rodinám detí s autizmom, ktorá musí byť medzirezortne prepojená a regionálne dostupná. Teraz sa spájame, aby náš hlas bolo počuť a aby sme spoločne s participáciou štátu vytvárali systémové a dlhodobé riešenia pre všetky naše deti a ich rodiny. Pandémia koronavíru sa raz dúfajme stane minulosťou. Na pandémiu autizmu zatiaľ riešenie nemáme. Preto spoločne hľadajme cesty a spôsoby, aby naše deti s autizmom a ich rodiny mohli dôstojne žiť na Slovensku a mohli vyjsť z izolácie, ktorú nespôsobuje len autizmus, ale aj nedostatok systémových riešení,“ vysvetľuje Eva Turáková zo Súkromnej spojenej školy v Prešove.

Venujte nám 2 % z daní

Pomoc znamená nezatvárať oči pred problémami druhých.
Pomoc pre rodiny a deti s autizmom pre nich znamená zmiernenie dôsledkov tohto postihnutia.
Všetkým tým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú, či venujú 2% dane, ZO SRDCA ĎAKUJEME!

 

Naše údaje :

Obchodné meno alebo názov : KLUB RODIČOV AUTISTICKÝCH DETÍ V NITRE

Sídlo – PSČ, obec, ulica, číslo : 94901 Nitra 1, Vodná 1119/7

Právna forma : Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) : 50423673

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

A.   Fyzická osoba, ktorá podáva sama daňové priznanie

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznam 2% – zoznam prijimatelov, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00€.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva sprava.
 • Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, …)
 • Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO sprava a ostatné polia ostanú prázdne
 • V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

B.   Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamesnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2022.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2021
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
 • Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava .
 • Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, …)
 • Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO sprava a ostatné polia ostanú prázdne
 • V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

C.   Právnická osoba

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznam 2% – zoznam prijimatelov . Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022(zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zoznam 2% – zoznam prijimatelov  pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava.
 • Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, …)
 • Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO sprava a ostatné polia ostanú prázdne
 • V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Všetky potrebné tlačivá (SZČO, Zamestnanci, Právnické osoby) nájdete tu:

A.Fyzická osoba

 • Daňové priznanie FO typ A  –

 • Daňové priznanie FO typ B –

B.Zamestnanec

 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby –KRAD vyhlásenie za 2021_new

 • Potvrdenie o zaplatení daní –  : vydáva zamestnávateľ    potvrdenie

   

C.Právnicka osoba

 • Daňové priznanie PO – 

D.Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti

(Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít sa prikladá k Vyhláseniu, alebo k DP fyzických osôb)

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2022 Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam 2% – zoznam prijimatelov v 2022

15.2.2022 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2022 posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ako lepšie pochopiť deti a ľudí s autizmom

Reportáž TV Nitrička

Je autizmus v našej spoločnosti stále tabu? Ľudia s autizmom vidia a vnímajú svet inak ako my. Každé dieťa či dospelý s týmto nevyliečiteľným ochorením je iný. Mnohí z nás možno častokrát stretávajú ľudí s autizmom na ulici, v obchode či v MHD. Vieme ho však identifikovať? Dokážeme byť empatickí a tolerantní?

Výsledky výtvarnej súťaže - Výtvarné talenty V. - cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

Výsledky výtvarnej súťaže – Výtvarné talenty V. – cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

Klub rodičov autistických detí v Nitre vyhlasuje výsledky vyhodnotenia výtvarnej súťaže odbornou porotou.

Kategória : žiaci do 12 rokov

 1. cena : Daniela Grebáčová , Špeciálna základná škola Šamorín, Pomlejská cesta 1

Názov práce : „Mačací svet“

2. cena: Imrich Lakatos, Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : „Môj farebný šašo“

3.cena : Ladislav Dutkiewicz, Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Lipová 6, Štúrovo

               Názov práce : „Sledovanie dopravy“

cena poroty : Jozef László, Spojená škola, Krátka 11, Šaľa

               Názov práce : „Môj miláčik“

Kategória : žiaci od 12 do 15 rokov

1.cena : Richárd Bozsenyik, Spojená škola, Gylu Szabóa č.1, Dunajská Streda

Názov práce : „Údiv“

2. cena : Marieta Karvayová, Spojená škola s o.z., Pod Kalváriou 941, Topoľčany

Názov práce : „speváčka“

3. cena : Vanesa Vyšňovská ,Spojená škola internátna – Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice

               Názov práce : “ Môj anjelik strážny“

cena poroty : Anna Broškovičová ,Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : “ Moje vianoce“

Kategória : žiaci nad 15 rokov

1. cena : Nikolas Peter , Spojená škola, Hradná 7, Komárno

               Názov práce : „Rómska rodina“

2. cena : Tamás Rehák, Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : “ Zimná krajina „

3. cena : Matej Maxin, Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola, Červeňova 42, Nitra

               Názov práce : “ Na zemi je krásne „

cena poroty : Marcel Szücs , Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : “ Divé maky“

odborná porota:
PhDr. Marta Hučková – kurátorka
Mgr. Erik Fehér – výtvarný pedagóg ZUŠ J. Rosinského, Nitra
Mgr. Pavol Bebjak – výtvarný pedagóg SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre
Odborná porota

Plánované slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže vzhľadom na situáciu okolo COVID-19 sa neuskutoční. Ceny budeme zasielať poštou v priebehu októbra do jednotlivých škôl. Taktiež všetky práce autorov budú odoslané poštou do škôl.

Túto súťaž finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra.

Venujte nám 2% z daní

Pomoc znamená nezatvárať oči pred problémami druhých.
Pomoc pre rodiny a deti s autizmom pre nich znamená zmiernenie dôsledkov tohto postihnutia.
Všetkým tým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú, či venujú 2% dane, ZO SRDCA ĎAKUJEME!

 

Naše údaje :

Obchodné meno alebo názov : KLUB RODIČOV AUTISTICKÝCH DETÍ V NITRE

Sídlo – PSČ, obec, ulica, číslo : 94901 Nitra 1, Vodná 1119/7

Právna forma : Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) : 50423673

Potrebné tlačivá najdete : TU

 

Súťaž - Výtvarné talenty V.

Klub rodičov autistických detí v Nitre vyhlasuje výtvarnú súťaž pod názvom

Cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

V. ročník

VÝTVARNÉ TALENTY

            Súťažná výstava „Výtvarné talenty V.“ predstaví širšej nitrianskej verejnosti výtvarné nadanie a kreativitu hendikepovaných žiakov v konfrontácii s talentom autistky Michaely Batelovej – dcéry akad. mal. Stanislavy Batelovej Michalčekovej.

Pre koho je súťaž určená ? :

– telesne hendikepovaným žiakom (mobilným / imobilným)

– mentálne hendikepovaným žiakom

– sluchovo postihnutým žiakom

– žiakom s autizmom

– žiakom s iným postihom

Ktoré školy sa môžu zapojiť ?:

– špeciálne základné školy (štátne, súkromné, cirkevné), praktické školy z Nitrianskeho kraja a širšieho okolia

– organizácie zaoberajúce sa deťmi s rôznym postihom

– chránené dielne a stacionáre

– základné umelecké školy

Podmienky súťaže:

– výtvarná technika (kresba, maľba, grafika, kombinované tech., textilné plošné techniky, fotografia, …)

– formát: plošné práce max. do 100 x 100 cm

– maximálny počet prác za školu/organizáciu: 10 ks

– práce musia byť adjustované (meno žiaka, názov práce, vek žiaka, rok vzniku práce, škola,  meno výtvarného / špeciálneho pedagóga) a pripravené na inštaláciu ( napr. paspartované, podlepené, …)

– práce realizované v školskom roku 2019/2020

Uzávierka súťaže:

Práce doručte do 12. marca 2020 s označením – VÝTVARNÉ TALENTY –

na adresu:

Klub rodičov autistických detí v Nitre

Vodná 1119/7

949 01 Nitra

Prihlášky do súťaže:

Súbory na stiahnutie :

Prihláška_VT V .doc

Prihláška_VT V.pdf

 Prihlášky do súťaže prosíme zaslať na kradnr@gmail.com   a podpísané priložiť k dielam.

 

Hodnotenie:

termín hodnotenia prác: marec 2020

odborná porota:

PhDr. Marta Hučková – kurátorka

Mgr. Erik Fehér – výtvarný pedagóg ZUŠ J. Rosinského, Nitra

Mgr. Pavol Bebjak – výtvarný pedagóg SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre

kurátor výstavy Výtvarné talenty : PhDr. Marta Hučková

Vernisáž výstavy:

Slávnostná vernisáž výstavy  „Výtvarné talenty V.“ bude spojená s odovzdávaním „Ceny Stanislavy Batelovej Michalčekovej“  najlepším tvorcom výtvarných prác.

Slávnostné odovzdávanie cien bude  začiatkom apríla 2020 pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Výstava bude prístupná verejnosti. Práce budú zverejnené aj na našom webe.

Koordinátor:

Ing. Ivan Berta , predseda KRAD

Predchádzajúce ročníky

Výtvarné talenty II – galéria víťazných a zúčastnených prác

Fotogaléria – Odovzdávanie cien Stanislavy Batelovej – Michalčekovej

Výtvarné talenty III – slávnostné odovzdávanie cien

Výsledky súťaže – Výtvarné talenty III.

Výsledky súťaže a slávnostné odovzdávanie cien – Výtvarné talenty IV.

MDD - Autisti svojim kamarátom

waterbal2019_plagat__

2.apríl - Slávnostné otvorenie zariadenia pre autistov v Nitre

IMG_9002Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme Klub rodičov autistických detí v Nitre slávnostne otvoril Zariadenie sociálnych služieb – LIENKA v Dolných Krškanoch.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili poslanci z mestského zastupiteľstva a tiež nitrianskeho samosprávneho kraja, ďalej zástupcovia a sponzori, ktorí nám boli nápomocní po finančnej stránke pri rekonštrukčných prácach priestorov. Touto cestou sa im chceme srdečne poďakovať  a vysloviť veľkú vďaku za to , že im nie je ľahostajný osud našich autistov.

Úvodného slova o 2.apríli – Svetovom dni povedomia o autizme sa ujala krstná mama Klubu rodičov autistických detí  pani Eva Večerová.

 

Klub rodičov autistických detí v Nitre bol v novembri 2018 zaregistrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby špecializované zariadenie, ambulantná forma s kapacitou 12 miest. Sociálnu službu začne poskytovať od 1.mája 2019.

Cieľom zariadenia je pomôcť mladým ľuďom s autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, aby sa zamedzilo ich sociálnemu vylúčeniu a aby už nestáli na okraji záujmu spoločnosti len preto, že nemajú možnosti rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti ani možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Odborná starostlivosť v zariadení a profesionálny prístup zamestnancov umožní zlepšiť kvalitu života ľuďom, postihnutým autizmom. Umožní im začleňovať sa do komunity a predchádzať sociálnemu vylúčeniu. Klienti budú aktivizovaní k posilňovaniu sebestačnosti, bude im poskytovaná sociálna rehabilitácia, v zariadení sa budú vytvárať podmienky na rozvoj pracovných zručností, klienti budú pripravovaní na trh práce a bude im poskytovaná pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce.

 

Reportáž RTVS

Zariadenie sociálnych služieb LIENKA

V novembri 2018 vzniklo Zariadenie sociálnych služieb LIENKA pri Klube rodičov autistických detí v Nitre s kapacitou 12 miest. Zariadenie začína od januára 2019 poskytovať druh sociálnej služby špecializované zariadenie ambulantná forma pre cieľovú skupinu klientov, ktorou je mládež a dospelí s pervazívnou vývinovou poruchou a kombinovaným postihnutím.

Cieľom zariadenia je pomôcť mladým ľuďom s autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, aby sa zamedzilo ich sociálnemu vylúčeniu a aby už nestáli na okraji záujmu spoločnosti len preto, že nemajú možnosti rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti ani možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Organizačnú štruktúru zariadenia tvoria odborní pracovníci – psychológ, sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pracovník na rozvoj pracovných zručností a opatrovateľ, ktorí sú zárukou starostlivosti o klientov na profesionálnej úrovni. Odborná starostlivosť v zariadení a profesionálny prístup zamestnancov umožní zlepšiť kvalitu života ľuďom, postihnutým autizmom. Umožní im začleňovať sa do komunity a predchádzať sociálnemu vylúčeniu. Klienti budú aktivizovaní k posilňovaniu sebestačnosti, bude im poskytovaná sociálna rehabilitácia, v zariadení sa budú vytvárať podmienky na rozvoj pracovných zručností, klienti budú pripravovaní na trh práce a bude im poskytovaná pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce.