Kalendár článkov

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategórie

Výsledky výtvarnej súťaže - Výtvarné talenty V. - cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

Výsledky výtvarnej súťaže – Výtvarné talenty V. – cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

Klub rodičov autistických detí v Nitre vyhlasuje výsledky vyhodnotenia výtvarnej súťaže odbornou porotou.

Kategória : žiaci do 12 rokov

 1. cena : Daniela Grebáčová , Špeciálna základná škola Šamorín, Pomlejská cesta 1

Názov práce : „Mačací svet“

2. cena: Imrich Lakatos, Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : „Môj farebný šašo“

3.cena : Ladislav Dutkiewicz, Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Lipová 6, Štúrovo

               Názov práce : „Sledovanie dopravy“

cena poroty : Jozef László, Spojená škola, Krátka 11, Šaľa

               Názov práce : „Môj miláčik“

Kategória : žiaci od 12 do 15 rokov

1.cena : Richárd Bozsenyik, Spojená škola, Gylu Szabóa č.1, Dunajská Streda

Názov práce : „Údiv“

2. cena : Marieta Karvayová, Spojená škola s o.z., Pod Kalváriou 941, Topoľčany

Názov práce : „speváčka“

3. cena : Vanesa Vyšňovská ,Spojená škola internátna – Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice

               Názov práce : “ Môj anjelik strážny“

cena poroty : Anna Broškovičová ,Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : “ Moje vianoce“

Kategória : žiaci nad 15 rokov

1. cena : Nikolas Peter , Spojená škola, Hradná 7, Komárno

               Názov práce : „Rómska rodina“

2. cena : Tamás Rehák, Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : “ Zimná krajina „

3. cena : Matej Maxin, Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola, Červeňova 42, Nitra

               Názov práce : “ Na zemi je krásne „

cena poroty : Marcel Szücs , Špeciálna základná škola s VJM – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno

               Názov práce : “ Divé maky“

odborná porota:
PhDr. Marta Hučková – kurátorka
Mgr. Erik Fehér – výtvarný pedagóg ZUŠ J. Rosinského, Nitra
Mgr. Pavol Bebjak – výtvarný pedagóg SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre
Odborná porota

Plánované slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže vzhľadom na situáciu okolo COVID-19 sa neuskutoční. Ceny budeme zasielať poštou v priebehu októbra do jednotlivých škôl. Taktiež všetky práce autorov budú odoslané poštou do škôl.

Venujte nám 2 % z daní

Pomoc znamená nezatvárať oči pred problémami druhých.
Pomoc pre rodiny a deti s autizmom pre nich znamená zmiernenie dôsledkov tohto postihnutia.
Všetkým tým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú, či venujú 2% dane, ZO SRDCA ĎAKUJEME!

 

Naše údaje :

Obchodné meno alebo názov : KLUB RODIČOV AUTISTICKÝCH DETÍ V NITRE

Sídlo – PSČ, obec, ulica, číslo : 94901 Nitra 1, Vodná 1119/7

Právna forma : Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) : 50423673

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

A.   Fyzická osoba, ktorá podáva sama daňové priznanie

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznam 2% – zoznam prijimatelov, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00€.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2018. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva sprava.
 • Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, …)
 • Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO sprava a ostatné polia ostanú prázdne
 • V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

B.   Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamesnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2019
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava .
 • Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, …)
 • Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO sprava a ostatné polia ostanú prázdne
 • V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

C.   Právnická osoba

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznam 2% – zoznam prijimatelov . Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zoznam 2% – zoznam prijimatelov  pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava.
 • Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, …)
 • Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO sprava a ostatné polia ostanú prázdne
 • V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Všetky potrebné tlačivá (SZČO, Zamestnanci, Právnické osoby) nájdete tu:

A.Fyzická osoba

B.Zamestnanec

C.Právnicka osoba

D.Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti

(Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít sa prikladá k Vyhláseniu, alebo k DP fyzických osôb)

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2020 Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam 2% – zoznam prijimatelov v 2020

15.2.2020 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2020 posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Venujte nám 2% z daní

Pomoc znamená nezatvárať oči pred problémami druhých.
Pomoc pre rodiny a deti s autizmom pre nich znamená zmiernenie dôsledkov tohto postihnutia.
Všetkým tým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú, či venujú 2% dane, ZO SRDCA ĎAKUJEME!

 

Naše údaje :

Obchodné meno alebo názov : KLUB RODIČOV AUTISTICKÝCH DETÍ V NITRE

Sídlo – PSČ, obec, ulica, číslo : 94901 Nitra 1, Vodná 1119/7

Právna forma : Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) : 50423673

Potrebné tlačivá najdete : TU

 

Súťaž - Výtvarné talenty V.

Klub rodičov autistických detí v Nitre vyhlasuje výtvarnú súťaž pod názvom

Cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

V. ročník

VÝTVARNÉ TALENTY

            Súťažná výstava „Výtvarné talenty V.“ predstaví širšej nitrianskej verejnosti výtvarné nadanie a kreativitu hendikepovaných žiakov v konfrontácii s talentom autistky Michaely Batelovej – dcéry akad. mal. Stanislavy Batelovej Michalčekovej.

Pre koho je súťaž určená ? :

– telesne hendikepovaným žiakom (mobilným / imobilným)

– mentálne hendikepovaným žiakom

– sluchovo postihnutým žiakom

– žiakom s autizmom

– žiakom s iným postihom

Ktoré školy sa môžu zapojiť ?:

– špeciálne základné školy (štátne, súkromné, cirkevné), praktické školy z Nitrianskeho kraja a širšieho okolia

– organizácie zaoberajúce sa deťmi s rôznym postihom

– chránené dielne a stacionáre

– základné umelecké školy

Podmienky súťaže:

– výtvarná technika (kresba, maľba, grafika, kombinované tech., textilné plošné techniky, fotografia, …)

– formát: plošné práce max. do 100 x 100 cm

– maximálny počet prác za školu/organizáciu: 10 ks

– práce musia byť adjustované (meno žiaka, názov práce, vek žiaka, rok vzniku práce, škola,  meno výtvarného / špeciálneho pedagóga) a pripravené na inštaláciu ( napr. paspartované, podlepené, …)

– práce realizované v školskom roku 2019/2020

Uzávierka súťaže:

Práce doručte do 12. marca 2020 s označením – VÝTVARNÉ TALENTY –

na adresu:

Klub rodičov autistických detí v Nitre

Vodná 1119/7

949 01 Nitra

Prihlášky do súťaže:

Súbory na stiahnutie :

Prihláška_VT V .doc

Prihláška_VT V.pdf

 Prihlášky do súťaže prosíme zaslať na kradnr@gmail.com   a podpísané priložiť k dielam.

 

Hodnotenie:

termín hodnotenia prác: marec 2020

odborná porota:

PhDr. Marta Hučková – kurátorka

Mgr. Erik Fehér – výtvarný pedagóg ZUŠ J. Rosinského, Nitra

Mgr. Pavol Bebjak – výtvarný pedagóg SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre

kurátor výstavy Výtvarné talenty : PhDr. Marta Hučková

Vernisáž výstavy:

Slávnostná vernisáž výstavy  „Výtvarné talenty V.“ bude spojená s odovzdávaním „Ceny Stanislavy Batelovej Michalčekovej“  najlepším tvorcom výtvarných prác.

Slávnostné odovzdávanie cien bude  začiatkom apríla 2020 pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Výstava bude prístupná verejnosti. Práce budú zverejnené aj na našom webe.

Koordinátor:

Ing. Ivan Berta , predseda KRAD

Predchádzajúce ročníky

Výtvarné talenty II – galéria víťazných a zúčastnených prác

Fotogaléria – Odovzdávanie cien Stanislavy Batelovej – Michalčekovej

Výtvarné talenty III – slávnostné odovzdávanie cien

Výsledky súťaže – Výtvarné talenty III.

Výsledky súťaže a slávnostné odovzdávanie cien – Výtvarné talenty IV.

MDD - Autisti svojim kamarátom

waterbal2019_plagat__

2.apríl - Slávnostné otvorenie zariadenia pre autistov v Nitre

IMG_9002Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme Klub rodičov autistických detí v Nitre slávnostne otvoril Zariadenie sociálnych služieb – LIENKA v Dolných Krškanoch.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili poslanci z mestského zastupiteľstva a tiež nitrianskeho samosprávneho kraja, ďalej zástupcovia a sponzori, ktorí nám boli nápomocní po finančnej stránke pri rekonštrukčných prácach priestorov. Touto cestou sa im chceme srdečne poďakovať  a vysloviť veľkú vďaku za to , že im nie je ľahostajný osud našich autistov.

Úvodného slova o 2.apríli – Svetovom dni povedomia o autizme sa ujala krstná mama Klubu rodičov autistických detí  pani Eva Večerová.

 

Klub rodičov autistických detí v Nitre bol v novembri 2018 zaregistrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby špecializované zariadenie, ambulantná forma s kapacitou 12 miest. Sociálnu službu začne poskytovať od 1.mája 2019.

Cieľom zariadenia je pomôcť mladým ľuďom s autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, aby sa zamedzilo ich sociálnemu vylúčeniu a aby už nestáli na okraji záujmu spoločnosti len preto, že nemajú možnosti rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti ani možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Odborná starostlivosť v zariadení a profesionálny prístup zamestnancov umožní zlepšiť kvalitu života ľuďom, postihnutým autizmom. Umožní im začleňovať sa do komunity a predchádzať sociálnemu vylúčeniu. Klienti budú aktivizovaní k posilňovaniu sebestačnosti, bude im poskytovaná sociálna rehabilitácia, v zariadení sa budú vytvárať podmienky na rozvoj pracovných zručností, klienti budú pripravovaní na trh práce a bude im poskytovaná pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce.

 

Reportáž RTVS

Zariadenie sociálnych služieb LIENKA

V novembri 2018 vzniklo Zariadenie sociálnych služieb LIENKA pri Klube rodičov autistických detí v Nitre s kapacitou 12 miest. Zariadenie začína od januára 2019 poskytovať druh sociálnej služby špecializované zariadenie ambulantná forma pre cieľovú skupinu klientov, ktorou je mládež a dospelí s pervazívnou vývinovou poruchou a kombinovaným postihnutím.

Cieľom zariadenia je pomôcť mladým ľuďom s autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, aby sa zamedzilo ich sociálnemu vylúčeniu a aby už nestáli na okraji záujmu spoločnosti len preto, že nemajú možnosti rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti ani možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Organizačnú štruktúru zariadenia tvoria odborní pracovníci – psychológ, sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pracovník na rozvoj pracovných zručností a opatrovateľ, ktorí sú zárukou starostlivosti o klientov na profesionálnej úrovni. Odborná starostlivosť v zariadení a profesionálny prístup zamestnancov umožní zlepšiť kvalitu života ľuďom, postihnutým autizmom. Umožní im začleňovať sa do komunity a predchádzať sociálnemu vylúčeniu. Klienti budú aktivizovaní k posilňovaniu sebestačnosti, bude im poskytovaná sociálna rehabilitácia, v zariadení sa budú vytvárať podmienky na rozvoj pracovných zručností, klienti budú pripravovaní na trh práce a bude im poskytovaná pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce.

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže VÝTVARNÉ TALENTY IV.

SBH_

10. apríla 2018 sa uskutočnilo v Starom Biskupskom Hostinci na Sihoti v Nitre slávnostné odovzdávanie cien víťazom výtvarnej súťaže “Cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej”  pod názvom  Výtvarné talenty IV.

Súťažná výstava “Výtvarné talenty IV.” predstavila širšej nitrianskej verejnosti výtvarné nadanie a kreativitu hendikepovaných žiakov v konfrontácii s talentom autistky Michaely Batelovej – dcéry akad. mal. Stanislavy Batelovej Michalčekovej. Do súťaže o Cenu Stanislavy Batelovej Michalčekovej sa prihlásilo  98 žiakov so 110 prácami z 18 škôl. Odborná komisia udeľovala ceny v kategóriách žiaci do 10 rokov, od 11 rokov do 13 rokov , nad 14 rokov a kolektívna práca .V každej kategórii boli udelené 1., 2., 3. miesto a cena poroty.

Výsledky súťaže „ Výtvarné talenty IV“ – Cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej

Kategória : žiaci do 10 rokov

 1. cena : Nikolas Horváth , Spojená škola internátna Šahy, ul. F.Rákocziho 1

Názov práce : „Môj svet vláčikov“

16_093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. cena: Filip Olach, Špeciálna základná škola Šamorín, Pomlejská cesta 1

Názov práce : „Dúha- maľba“

13_072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.cena : Dávid Korchan, Spojená škola internátna Nitra, Červeňova 42

Názov práce : „Robot“

02_018_Korchan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena poroty : Dominik Kotlár, Spojená škola Topoľčany, Pod Kalváriou 941

Názov práce : „Život v záhrade“

15_092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória : žiaci od 11 do 13 rokov

 1. cena : Tomáš Bakyta , Spojená škola Nitra, Kollárova 4

Názov práce : „Snehuliak“

08_063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. cena : Andrej Lakatoš, Základná škola Výčapy-Opatovce

Názov práce : „Rybka“09_035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. cena : Bence Hunyák, Špeciálna základná škola s VJM, Komárno

Názov práce : „Domček, domček, kto v tebe býva? “

03_027_Hunyak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena poroty : Mária Oračková , Spojená škola Hlohovec, ul. M.R. Štefánika 38

               Názov práce : „Jeleň “

 05_104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória : žiaci nad 14 rokov

 1. cena : Daniel Belan, Spojená škola internátna Nitra, Červeňova 42

Názov práce : „Sova“

02_017_Belan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. cena : Mária Šišková, Spojená škola internátna Nitra, Červeňova 42

Názov práce : „V našom meste“

02_015_šišková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. cena : Janko Bulaš, Spojená škola Topoľčany, Pod Kalváriou 941

Názov práce : „Kozmonaut“

15_090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena poroty : Marián Kotlár, Spojená škola internátna Nitra, Červeňova 42

Názov práce : „Dážď“

02_20_Kotlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória : Kolektívna práca

ocenená práca  žiakov : Tamás Márk a Klaudia Frčková, Spojená škola internátna Šahy , ul. F.Rákocziho 1

Názov práce : „Na výlet“

16_096-97

 

 

 

 

 

 

 

Hlavným cieľom akcie bolo motivovať a podporiť mladé výtvarné talenty v ich tvorivosti. Taktiež poukázať na to, že i človek s hendikepom vie byť pre spoločnosť prospešný.

Akciu podporili : Nitriansky samosprávny kraj, Mestský úrad v Nitre, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre a Starý Biskupský Hostinec na Sihoti, ktorým srdečne ďakujeme.

Fotogaléria

2.apríl - Nitra sa pripojila ku Svetovému dňu povedomia o autizme

V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň povedomia o autizme. Už jedenásty rok celosvetovo sa pripájajú ľudia z rôznych krajín a vyjadrujú spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Vonkajším prejavom sú na modro nasvietené svetovo známe objekty.

 

K týmto objektom sa pripojil aj Chrenovský most v Nitre, spájajúci starú časť Nitry s novou a taktiež po prvý krát aj Divadlo Andreja Bagara.

IMG_7230

IMG_1753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za podporu pre uskutočnenie tejto akcie ďakujeme mestu Nitra a taktiež vedeniu DAB v Nitre.

                                                                                                                 

Svetový deň povedomia o autizme – 2.apríl

Pozývame Vás, aby ste sa pripojili k nám v oslave Svetového dňa povedomia o autizme a k našej globálnej kampani „Vysvieťte to na modro!“ modrým osvetlením pamiatok, úradných budov a rezidencií našej krajiny večer dňa 02.04.2018 – počas Svetového dňa povedomia o autizme, ako pomoc pri posvietení si na autizmus.

            Washington, DC (27. marca 2014) – Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo nové údaje o výskyte autizmu v Spojených štátoch. Táto štúdia stáleho pozorovania autizmu určila 1 z 68 detí (1 z 42 chlapcov a 1 z 189 dievčat) ako deti majúce poruchu autistického spektra (ASD).

prevalencia

Odhadom sú  3 milióny pacientov v EÚ, 1,5 milióna v USA  a desiatky miliónov na celom svete  ovplyvnených ASD. Navyše je pravdepodobné, že sa táto záťaž choroby zvýši, pretože sa prevalencia ASD zvyšuje o 10 až 17 percent ročne – čo je trend, pre ktorý neexistuje žiadne zrejmé vysvetlenie.
Dnes Americké centrum pre kontrolu chorôb (CDC) odhaduje, že autizmus len za 5 rokov vzrástol o 78%. Avšak nedávne štatistiky dokazujú, že skutočná prevalencia autizmu v USA i vo svete môže byť značne vyššia. V roku 2011 juhokórejská štúdia financovaná Fondom „Autizmus hovorí“ našla prevalenciu ochorenia u 1 z 38 detí a u 1 z 27 chlapcov, pričom využila lepší skríningový prístup v komunite. „Autizmus hovorí“ v spolupráci s CDC teraz financuje štúdiu na zlepšenie metód používaných k odhadu prevalencie v USA a k pochopeniu, prečo autistické prípady chýbajú.

Podľa najnovších prieskumov je 1 zo 45 detí vo veku od 3  do 17 rokov  dieťa s poruchou autistického spektra (ASD).

 

 

Dúfame, že sa k nám pripojíte Vy aj naši priatelia po celom svete, aby sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme.

 liub_biuldings

K týmto objektom sa pripája aj Chrenovský most v Nitre a Divadlo Andreja Bagara , keď v noci z 1. na 2.apríla  a z 2. na 3. apríla bude osvetlený na modro.

P1380223

    liub_feature_2liub_7

Ako sa pripojiť ku akcií ? Tu je manuál :  

 Jednotlivci a rodiny

–         oblečte si modré oblečenie a požiadajte aj svojich priateľov, spolupracovníkov a spolužiakov, aby sa obliekli do modrého.

Urobte si kolektívnu fotku a pošlite ju na kradnr@gmail.com.

liub_4

–         zmeňte si svoju profilovú fotku na Facebooku dňa 2.apríla na logo iniciatívy Light It Up Blue

–         rozsvieťte si svoje domovy na modro modrými žiarovkamiliub_3

LIUB_KRAD a LM

PLAGÁT :Light it up blue 2018